Αρχική Σελίδα / Κοινοτικό Συμβούλιο
Print this page
Κοινοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλαβασού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 

Πρόεδρος Κοινοτικου Συμβουλίου Καλαβασού

 
Ονοματεπώνυμο: Λευτέρης Φωκά
Τηλέφωνα: 99455709
E-mail: fokalefteris@gmail.com.cy
   
Αναπληρωτής Πρόεδρος  
   
Ονοματεπώνυμο: Καϊσερλίδης Παύλος-Πέτρος
Τηλέφωνα: 99360375
E-mail: pavloskaiserlidis@hotmail.com
   
Τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Παπαγιάννης Aνδρέας
Τηλέφωνα: 99252509
E-mail:  
   
Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Γεώργιος
Τηλέφωνα: 99423890
   
Ονοματεπώνυμο: Φωκάς Παναγιώτης
Τηλέφωνα: 998935564
E-mail: panayiotis fokas@gmail.com
   
Ονοματεπώνυμο: Πέτρου Γεώργιος
Τηλέφωνα: 99405742
E-mail: george_petrou82@hotmai.com
   
Ονοματεπώνυμο: Βασιλείου Κυριάκος
Τηλέφωνα: 99607023
E-mail: hydrocalnursery@hotmail.com
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Σώζου Μαργαρίτα (Γραμματειακός Λειτουργός)
Τηλέφωνα: 99773532
E-mail: kalsos@cytanet.com.cy
   
Ονοματεπώνυμο: Σταυρινού Χρυστάλλα (Εργάτρια)
Τηλέφωνα: 99881853
E-mail: kalsos@cytanet.com.cy
   
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνου Δημήτρης (Εργάτης)
Τηλέφωνα: 99820451
E-mail: kalsos@cytanet.com.cy
   
   
 
ΒΙΝΤΕΟ
 
 
3D
 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
 

 

Designed & Developed by NETinfo Plc