Το Κοινοτικό Συμβούλιο συνεχίζοντας τις προσπάθειές του, για ακόμη περισσότερη ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των παραθεριστών, προωθεί για εκτέλεση αρκετά έργα υποδομής και εξωραϊσμού. Μερικά από τα έργα αυτά παραθέτουμε πιο κάτω:

1. Αλλαγή ολόκληρου του συστήματος υδατοπρομήθειας, σε ολόκληρη την κοινότητα.

2. Κατασκευή πλακόστρωτων, σε διάφορους δρόμους εντός της κοινότητας.

3. Χορτοφύτευση του κοινοτικού γηπέδου.

4. Εξωραϊσμό μιας έκτασης 17 σκαλών και μετατροπή της σε χώρο πρασίνου, στην είσοδο της κοινότητας.

5. Μετατροπή του παλιού τούρκικου σχολείου, σε πολιτιστικό κέντρο.