Στις 25 Μαρτίου γιορτάζει η τοπική Παναγία Ευαγγελίστρια. Μέσα στην κεντρική πλατεία και στον περίβολο της εκκλησίας γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Αρκετοί προμηθευτές πωλούν παραδοσιακά προϊόντα. Αρκετός κόσμος από όλη τη Κύπρο επισκέπτεται το πανηγύρι.