Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 59
7733, Καλαβασός

Τηλ : 24332220, 24333164

Φαξ : 24333287

E-mail : [email protected]