Αρχική Σελίδα / Ανακοινώσεις / Τρέχουσες
Print this page
Τρέχουσες

03/02/2021
Προκήρυξη διαγωνισμού για “Ανακατασκευή του Κοινοτικού Πάρκου (μέχρι 19/2/2021)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει προβεί στην προκήρυξη διαγωνισμού για “Ανακατασκευή του Κοινοτικού Πάρκου Μαρία Χ. Νικολάου”, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων eprocurement.

Τα έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/.../listContractDocuments...

Οι προσφορές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος eprocurement. Τελευταία ημέρα υποβολής προσφορών είναι στις 19/2/2021.

Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλαβασού

 
ΒΙΝΤΕΟ
 
 
3D
 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
 

 

Designed & Developed by NETinfo Plc